مجموعه ها

  • توسط ایران اسلیپ
  • وبلاگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فاکتورهای ژنتیکی و خانوادگی در ایجاد آپنه انسدادی نقش دارند. در بستگان درجه اول مبتلایان به آپنه انسدادی ریسک ابتلاء به آپنه انسدادی 1/5 تا 2 برابر است. استعداد فامیلی آپنه انسدادی مستقیماً شمار افراد خانواده که به این بیماری دچار می شوند را افزایش می دهد. در مطالعه اخوان و همکاران که بر روی بیماران مباپتلا به اختلال خواب مراجعه کننده به یکی از کلینیک های خواب تهران صورت گرفته بوده است، دیده شده که هیپرتروفی لوزه در مردان مبتلا به آپنه اسندادی، از شیوع بالاتری برخوردار بوده است. البته اکثر شرکت کنندگلن در این مطالعه را مردان تشکیل می داده اند.

  • توسط ایران اسلیپ
  • وبلاگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

همانطور که در درمان بیخوابی تلاش بر این است دارویی تجویز شود که به خواب بیمار کمک کند، ولی در روز بعد موجب خواب آلودگی وی نشود، در درمان خواب آلودگی طی روز نیز باید تلاش شود که داروی محرک مناسب، در زمان و با دوز مناسب تجویز شود که خواب آلودگی را بهبود دهد. ولی خواب شبانه بیمار را مختل نکند. همچنین مصرف این داروها باید تا حد امکان در کوتاه مدت باشد و از مصرف درازمدت دارو خودداری شود تا سبب ایجاد کمبود خواب تجمعی در فرد نشود. در صورتی که علت خواب آلودگی روزانه بیمار، بی خوابی در شب باشد، اولین اقدام، یافتن علت ایجاد بیخوابی و برطرف کردن کامل آن است.

  • توسط ایران اسلیپ
  • وبلاگ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

متخصصین در نتیجه پژوهش های انجام شده در مورد کمبود خواب یا بی خوابی در میان بانوان بالای 40 سال به این نتیجه رسده اند که 25 درصد زنان بین سنین 40 تا 59 سال در طول هفته 4 شب یا بیتشر با به خواب رفتن و در خواب ماندن دچار مشکل هستند. در حالی که 35 درصد زنان شب ها کمتر از 7 ساعت می خوابند. پژوهشگران با مطالعه داده های 2852 زن، 40 تا 59 سال که غیرباردار هستند، در مصاحبه مرکز ملی بهداشت در سال 2015، به این نتیجه رسیدند که مشکلات خواب یکی از علایم عمده عبور از دوران یائسگی است. در واقع بر اساس یافته های این گروه از پژوهشگران آمریکایی، بیش از نیمی از زنان در حال انتقال به دوران یائسگی نمی توانند به اندازه کافی، یعنی 7 تا 9 ساعت بخوابند.