مجموعه ها

بهداشت خواب ـ توصیه دهم

بهداشت خواب ـ توصیه دهم

از مصرف الکل بپرهیزید. اگر چه اکثر افراد فکر می کنند که الکل یک ماده مسکن و آرامش بخش است، در حقیقت الکل موجب قطعه قطعه شدن خواب و بیدار شدن های مکرر در طی خواب می شود. در نتیجه هنگامی که فرد از خواب بیدار می شود، اثرات یک خواب آرامش بخش و عمیق را در خود نمی بیند و از خواب خود راضی نیست.

درباره ما: