مجموعه ها

بهداشت خواب ـ توصیه هفتم

بهداشت خواب ـ توصیه هفتم

برنامه منظمی برای خوابیدن داشته باشید و در روزهای تعطیل نیز آن را اجرا کنید. چرخه خواب و بیداری بوسیله ساعت درونی بدن که در مغز قرار دارد تنظیم می شود. اگر صبح ها به طور منظم در یک ساعت مشخص از خواب بیدار شوید و شب ها نیز در یک وقت معین به رختخواب بروید، با گذشت زمان ساعت درونی بدنتان با طراحی یک چرخه خواب و بیداری مطلوب باعث می شود که در شب شروع خواب راحتی داشته باشید و صبح ها نیز به راحتی در آن ساعت مشخص از خواب بیدار شوید. بدین علت است که داشتن یک برنامه زمانی منظم برای خوابیدن در شب و بیدار شدن در صبح، حتی در روزهای تعطیل که افراد تمایل دارند ساعات بیشتری از صبح را در رختخواب بگذرانند، دارای اهمیت زیادی است.

درباره ما:

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…